ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Volleylink Sport Agency Ο.Ε.»

Αφού ενημερώθηκα/-με προσηκόντως και έλαβα/λάβαμε υπ’όψη τα εξής:

α. Το γεγονός ότι η εταιρεία «Volleylink Sport Agency Ο.Ε.» που εδρεύει στο Παραδείσι Ρόδου, οδός Ηρώων Παραδεισίου , αριθμός 2 , τηλ. +30 6944582887, email volleylinkagency@gmail.com, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πότσου Νικόλαο-Ελευθέριο, διεύθυνση Λεωφόρος Δημοκρατίας 90, τηλ. +30 2241081766 (που εφεξής θα αναφέρεται ως «η ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), διοργανώνει στη Ρόδο το «Rhodes International Volleyball Camp» στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Ρόδου από 10 έως 16 Ιουλίου 2022. Μια διοργάνωση που απευθύνεται αυστηρά σε αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 12 – 17 ετών, που θέλουν να περάσουν τις διακοπές τους στο πανέμορφο νησί μας, παίζοντας το αγαπημένο τους άθλημα.

Η διοργάνωση αυτή, που πραγματοποιείται στη Ρόδο, αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία, ώστε παιδιά απ’όλον τον κόσμο να συνδυάσουν τις διακοπές τους με την αποκόμιση γνώσης και εμπειρίας στο άθλημα της πετοσφαίρισης από καταξιωμένους προπονητές του χώρου. Παράλληλα θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν τα αξιοθέατα του νησιού, όπως τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου που αποτελεί Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, μουσεία και περιβαλλοντικά πάρκα και να κολυμπήσουν στις βραβευμένες με μπλε σημαίες παραλίες του νησιού.

β. Το γεγονός ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται, αποκλειστικά στο πλαίσιο και προς τον σκοπό αυτό, να προβεί, υπό την ιδιότητά της ως «υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΠΔ) και την κείμενη νομοθεσία, στη συλλογή, χρήση και επεξεργασία (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στη διοργάνωση ανηλίκων, μεταξύ των οποίων το ανωτέρω αναφερόμενο τέκνο μου/μας, και ειδικότερα των εξής δεδομένων:

Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα – Μητέρας, Ημερομηνία Γέννησης, Τόπος Γέννησης, Υπηκοότητα, Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου, Δ/νση Κατοικίας, Πόλη, Χώρα, E-mail, Τηλέφωνο, Εμφάνιση/Εικόνα/Φωνή (πχ. σε φωτογραφία, βίντεο κλπ)

γ. Την αναρτημένη στο διαδίκτυο Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

δηλώνω/-ουμε με πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος/-οι στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφασή μου/μας, ότι συμφωνώ/-ούμε, και παρέχω/-ουμε τη ΡΗΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ/ΜΑΣ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την επεξεργασία των προαναφερθέντων προσωπικών δεδομένων του ανωτέρω τέκνου μου/μας για τους παραπάνω λόγους και σκοπούς, στην οποία περιλαμβάνεται ειδικότερα η δυνατότητα επεξεργασίας της εμφάνισης, εικόνας και φωνής του σε οποιαδήποτε απεικόνιση, όπως ενδεικτικώς σε φωτογραφίες, βίντεο κλπ, σε ψηφιακή ή υλική μορφή, και η δημοσίευσή τους σε έντυπα μέσα, ιστοτόπους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ.

Επιπροσθέτως, δηλώνω/-ουμε ότι έχω/-ουμε ενημερωθεί για το δικαίωμα πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους και το δικαίωμα ανάκλησης της δια της παρούσης χορηγούμενης συγκατάθεσής μου/μας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον καθώς και ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκλησή της.